Project Description

KLIENT: GMINA BESKO

Opracowanie aranżacji i scenariusza ekspozycji Beskiego Centrum Dziedzictwa wraz z kosztorysem szacunkowym oraz przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej pod realizację projektu.

Na zlecenie Gminy Besko przygotowaliśmy aranżację dwóch kondygnacji zabytkowego spichlerza na potrzeby aranżacji muzealnej, a trzecią do pełnienia roli sali spotkań kulturalnych mieszkańców. W ramach zlecenia powstał szczegółowy scenariusz ekspozycji, aranżacja i opisy wszelkich elementów znajdujących się na wystawie oraz wizualizacje. Całość opracowania została załączona jako dokumentacja przetargowa. Wybrany wykonawca zrealizował przedsięwzięcie pod koniec 2018 roku.

Wizualizacja II piętra ekspozycji

Scenariusz wystawy

Tematyka ekspozycji obejmowała przekrojowo kilka tematów:

 • Przedstawienie historii Beska na tle zmieniających się czasów, od prehistorii po współczesność.
 • Przedstawienie ciekawej geologicznie i geograficznie rzeki Wisłok, będącej naturalną granicą historyczną i naturalną przeszkodą, stanowiącą front wojenny
 • Przedstawienie galicyjskiej chaty i warunków życia chłopów z okresu zaborów
 • Wystawa maszyn rolniczych lat 50 – tych i 60 – tych
 • Kapsuła czasu dla przyszłych pokoleń

Dwupiętrową przestrzeń podzieliliśmy na kilkanaście stref tematycznych, które łączyły się w spójną ścieżkę historyczną od prehistorii po czasy współczesne.  Scenariusz powstał na podstawie opracowań naukowych, które otrzymaliśmy od zamawiającego. W późniejszym etapie każde stanowisko zostało poszerzone i doprecyzowane o wiedzę ekspertów merytorycznych, w zakresie historii, geologii i archeologii.

Dokumentacja przetargowa

Mając gotowy i zaakceptowany scenariusz wystawy przystąpiliśmy do opisania każdego jej elementu tak, aby można było na podstawie naszej dokumentacji ogłosić przetarg i zrealizować przedsięwzięcie.

W tym celu przygotowaliśmy, liczące kilkadziesiąt stron, opracowanie specyfikacji zamówienia oraz ponad 30 rysunków technicznych, przedstawiających koncepcje poszczególnych stanowisk.

Szczególną uwagę przywiązaliśmy do aranżacji i opisania imitacji zabudowy i wyposażenia chaty galicyjskiej, gdzie przewidzieliśmy wykonanie tradycyjnej polepy na podłodze, wykonanie repliki pieca, a także ściany wykonane w technologii tradycyjnej. Stworzyliśmy również scenkę rodzajową z użyciem manekinów, które zostały wprawione w ruch przez silniki elektryczne. Za pomocą jednego przycisku ożywały postacie: mama pracująca przy kołowrotku, córka robiąca masło w maślnicy, babcia bujająca kołyskę, a także ojciec i dziadek pracujący przy powroźnicy. Każdy manekin miał też przyporządkowany odpowiedni strój, konsultowany z etnologiem.

Stworzyliśmy również koncepcję i rysunki techniczne do zabudowy drewnianej, która stanowiła podstawę wszystkich ekspozytorów, a jednocześnie wyznaczała liniową ścieżkę zwiedzania.

Przykład karty koncepcyjnej projektu jednego z ekspozytorów.

U góry: wnętrze przed remontem, gdzie miała stanąć replika Chaty Galicyjskiej; w środku: wizualizacja; u dołu: zrealizowana część ekspozycji na podstawie przygotowanej dokumentacji.

Tradycja i multimedia

Założeniem wystawy było stworzenie przestrzeni wpisującej się w oryginalną zabudowę spichlerza, a więc spójne z drewnianymi elementami architektonicznymi. Właśnie dlatego zaproponowaliśmy wydzielenie przestrzeni poprzez wspomnianą wcześniej zabudowę wykonaną z kantówki stylizowanej na dawną. Wszelkie wydruki plakatowe również miały drewniane tła, z charakterystycznymi wycięciami. Ciekawym pomysłem było też zastosowanie modułu szafy przesuwnej do przedstawienia różnych kultur, które zamieszkiwały tereny Beska.

Wiele uwagi poświęciliśmy również na wykorzystanie multimediów i wplecenie ich w pozostałą część aranżacji. Wszystkie obudowy stanowisk interaktywnych zostały zaprojektowane, a później wykonane z drewna. Chata galicyjska ukrywała w swoim wnętrzu 3 monitory umieszczone we framudze drzwi, które wyświetlały film prezentujący część gospodarczą pomieszczenia wraz z żywym inwentarzem. Okno z kolei przedstawiało film powiązany z opowieścią lektora.

Tuż obok chaty galicyjskiej zostało umieszczone stanowisko wirtualnej przymierzalni, gdzie zwiedzający mogli zrobić sobie zdjęcie i wpasować je w obraz, a następnie wysłać jako pamiątkę na adres e-mail.

Ekrany dotykowe przedstawiały zbiory katalogowe zdjęć archiwalnych m.in. z II wojny światowej. Jeden z ekranów został wmontowany w imitację dawnej kamery filmowej, gdzie wyświetlał pozyskane fragmenty przedwojennych filmów z udziałem aktora urodzonego w Besku.

Innym elementem multimedialnym był „wehikuł czasu”, który obejmował projekcję i powiązaną aplikację na ekranie dotykowym. Instalacja przedstawiała ruch płyt tektonicznych na przestrzeni dziejów z zaznaczonym obszarem Beska. Dzięki temu użytkownik mógł prześledzić, jaki klimat panował i gdzie znajdowała się miejscowość kilkaset milionów lat temu, co z kolei wyjaśniało obecność skał przedstawionych w gablotach obok.

Odpowiedni udział nowoczesnych technologii w wystawie tradycyjnej zdynamizował całą ekspozycję i zachęcał zwiedzających do interakcji.

Zakres działań:

 • zwymiarowanie pomieszczeń przeznaczonych na ekspozycję, stworzenie modeli 3d pomieszczeń
 • zapoznanie się z wiedzą merytoryczną i stałe konsultacje z ekspertami
 • wykonanie projektu aranżacji przestrzeni
 • przygotowanie scenariusza wystawy
 • wykonanie projektu wstępnego oświetlenia i elektryki
 • przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej z opisami i rysunkami do wszystkich elementów wystawy
 • szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia

Chcesz zrealizować podobny projekt? Skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy nasze pomysły na spotkaniu.

GALERIA – WIZUALIZACJE

GALERIA – OTWARCIE

zdjęcia pochodzą z portalu esanok.pl