Project Description

KLIENT: MUZEUM REGIONALNE W JAŚLE

Opracowanie kompleksowej koncepcji dla ekspozycji stałej wraz ekspertyzami technicznymi i kosztorysem szacunkowym

Koncepcja wystawy
Projektowanie wystaw

Dla Muzeum Regionalnego i Urzędu Miasta w Jaśle przygotowaliśmy kompleksową koncepcję aranżacji przestrzeni wystawienniczej, przeznaczonej na prezentację dorobku Ignacego Łukasiewicza. Głównym wyznacznikiem zamówienia było nastawienie na multimedialność, interaktywność i nowoczesność wystawy.

Ekspozycja przedstawia historię i wiedzę naukową w nowoczesnej, przystępnej formie, wykorzystując częściowo gamifikację, jako model interakcji ze zwiedzającymi. Łączy ekspozycję stałą z punktem informacji turystycznej, gdzie w pigułce będzie można poznać atrakcje turystyczne miasta i regionu. Stanowi miejsce centralne, wypadowe na szlaku tematycznym dot. ropy naftowej w regionie.

Tworzona przez nas koncepcja ma silne podstawy techniczne. Wykonaliśmy szereg ekspertyz, współpracując z lokalnymi specjalistami, aby stwierdzić, co jest potrzebne, aby można było zmienić dostępne pomieszczenie w nowoczesną wystawę. Na niemal 100 stronach dokumentacji technicznej zebraliśmy wnioski i przedstawiliśmy je inwestorowi. Wnioski płynące z ekspertyz wyraźnie wskazywały, że bez gruntownego remontu nie będzie możliwa realizacja przedsięwzięcia.

Postanowiliśmy przebudować ściany działowe pomieszczenia tak, aby zmaksymalizować dostępną powierzchnię wystawienniczą. W ramach projektu zaproponowaliśmy kilka unikalnych rozwiązań, które dodatkowo zwiększają atrakcyjność ekspozycji. Zaplanowaliśmy zbudowanie dedykowanych, nie spotykanych gdzie indziej ekspozytorów (w tym zapachowy), które spotkały się z pełną akceptacją zamawiającego.

Koncepcje ekspozycji
Identyfikacja wizualna wystaw

Przygotowane przez nas koncepcje multimedialnych aplikacji interaktywnych swoją mechaniką również wyróżniają się na tle tego typu rozwiązań, stosowanych w innych muzeach. Nasze pomysły w formie multimedialnej prezentacji przedstawiliśmy na konferencji „Apteka Łukasiewicza, czyli człowiek w centrum uwagi”, która odbyła się 6.09.2013. Prelekcja spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród lokalnych mediów.

W ramach koncepcji przedstawiliśmy również wstępną propozycję identyfikacji wizualnej przedsięwzięcia. Zaprojektowaliśmy m.in. logotyp ekspozycji oraz szereg materiałów promocyjno – wizerunkowych. Przygotowaliśmy również kilkanaście wizualizacji 3d, które prezentowały w sposób szczegółowy rozwiązania dotyczące rozmieszczenia poszczególnych ekspozytorów, projekt umeblowania i wykończenia ścian, a także dobór oświetlenia i druków wielkoformatowych.

Zakres działań:

  • zwymiarowanie pomieszczenia przeznaczonego na ekspozycję i analiza jego stanu technicznego
  • wykonanie ekspertyz specjalistycznych, w tym budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej
  • wykonanie projektu aranżacji i wykończenia materiałowego obiektu
  • wykonanie wstępnego projektu oświetlenia
  • koncepcja aplikacji multimedialnych
  • koncepcja ekspozytorów dedykowanych
  • dobór sprzętu interaktywnego
  • szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia
  • prezentacja multimedialna dla inwestora i jej przedstawienie w na forum
Wizualizacja 3dKoncepcja ekspozycji

Chcesz zrealizować podobny projekt? Skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy nasze pomysły na spotkaniu.