Project Description

KLIENT: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE

Koncepcja, projekt i przygotowanie trzech aplikacji multimedialnych na kioski interaktywne.

Aplikacje dotykowe - kiosk interaktywny

Dla nowo otwartego Muzeum Nowoczesności w Olsztynie przygotowaliśmy  trzy aplikacje multimedialne przeznaczone na kioski interaktywne: 21 i 32 calowe.

Na wystawie można zobaczyć jak rozwijał się Olsztyn i region od XIX w. do I połowy XX w. Muzeum łączy eksponaty tradycyjne, z ruchomymi, interaktywnymi makietami oraz ekspozytorami multimedialnymi. Łącznie przygotowano kilkadziesiąt zagadnień związanych z rozwojem cywilizacyjnym miasta i regionu oraz samą historią Tartaku Raphaelsohnów, gdzie mieści się Muzeum.

Aplikacje dotykowe - kiosk interaktywny
Aplikacje dotykowe - kiosk interaktywny
Ekran dotykowy - aplikacje dotykowe na kioski interkatywnymAplikacje dotykowe - kiosk interaktywnyAplikacje dotykowe - kiosk interaktywny

Aplikacje multimedialne

Naszym zadaniem było opracowanie trzech aplikacji multimedialnych przeznaczonych na kioski interaktywne.

Zaczęliśmy od projektu funkcjonalnego poszczególnych aplikacji. Przygotowaliśmy makiety działania, które były podstawą do zaprojektowania layoutów.

Opracowaliśmy spójną identyfikację wizualną, tak aby aplikacje miały podobny do siebie interfejs.

Pierwsza aplikacja obejmowała zaprojektowanie około 130 slajdów dotyczących rozwoju cywilizacyjnego miasta i regionu. Zostały one pogrupowane w 5 bloków tematycznych. Każdy ze slajdów został przygotowany indywidualnie. Dla części z nich zaprojektowaliśmy ciekawe infografiki ilustrujące treści tekstowe. Oprogramowaliśmy animację poszczególnych elementów i sposób nawigacji.

Druga aplikacja została podzielona na 2 części. Część pierwsza ukazywała Oś Czasu, na której zostały zaznaczone najważniejsze daty związane z postępem technologicznym Olsztyna i regionu. Oś czasu pozwalała na filtrację treści po datach i tematyce.

Część druga przedstawiała mapę województwa, gdzie zaznaczonych zostało 30 miast. Aplikacja umożliwia prześledzenie ilości mieszkańców miast w poszczególnych latach. Miasta można ze sobą porównywać oraz przedstawiać dane na animowanych wykresach.

Trzecia aplikacja również obejmowała mapę województwa, ale tym razem przedstawiała najciekawsze aktualnie miejsca w regionie, gdzie można znaleźć zabytki techniki.

Zakres działań:

  • Projekt graficzny i funkcjonalny poszczególnych aplikacji
  • Ikonografia, obróbka zdjęć
  • Oprogramowanie aplikacji multimedialnych
  • Instalacja aplikacji na urządzeniach docelowych

Chcesz zrealizować podobny projekt? Skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy nasze pomysły na spotkaniu.