Czym jest Wirtualne Muzeum? Czym różni się od Wirtualnego Spaceru?

Wirtualny Spacer zwykle dotyczy istniejących obiektów muzealnych. Praca polega na sfotografowaniu wnętrz, przy użyciu jednej lub kilku technologii: panoram 360, skanowania fotogrametrycznego i / lub laserowego. Na tej podstawie powstaje aplikacja interaktywna, dostępna w internecie, która pozwala na wirtualne zwiedzanie wystawy. Oczywiście taka ekspozycja musi najpierw powstać w świecie realnym.

Co w przypadku, gdy takiej realnej wystawy po prostu nie ma, a przedstawiany temat jest na tyle interesujący, że warto go pokazać szerszej publiczności?

Rozwiązaniem może być Wirtualne Muzeum. Co do zasady działania dla końcowego użytkownika – odbiorcy jest to forma podobna do Wirtualnego Spaceru. Jednak, nie mając realnej przestrzeni, tworzymy ją wirtualnie – od zera. Budujemy wirtualne sale wystawiennicze, wstawiamy ścianki działowe, wykonujemy aranżacje, dobieramy aplikacje interaktywne, realizujemy filmy i nagrania audio. Zupełnie tak jak przy produkcji faktycznego muzeum – od koncepcji po realizację. Całość wykonana jest na bazie wizualizacji 3d, a więc modelowania trójwymiarowego, gdzie nie ma praktycznie żadnych ograniczeń twórczych, oprócz wyobraźni.

Wirtualne Muzeum to nie tylko wirtualna przestrzeń. To również, a może przede wszystkim platforma do prezentacji eksponatów cyfrowych: zdjęć, skanów, dokumentów, filmów, nagrań oraz obiektów trójwymiarowych: rzeźb, pamiątek, medali, itp.

Dobrze przygotowane Wirtualne Muzeum pozwala na poznanie zbiorów zarówno zwiedzając wirtualne sale wystawiennicze, ale również za pomocą prawidłowo posortowanych i skategoryzowanych katalogów, z poszerzonymi opisami. Dzięki temu również wyszukiwarki lepiej pozycjonują stronę, na której wirtualne muzeum się znajduje.

Wirtualne Muzeum – zalety:

 • Możliwość zorganizowania przestrzeni wystawienniczej w formie wirtualnej, na którą nie było by środków i/lub miejsca w przestrzeni publicznej. Jednocześnie wirtualna przestrzeń może być podstawą przygotowania realnego obiektu, jeśli znajdą się fundusze dla inwestycji. Zbudowanie nowego obiektu w przestrzeni miejskiej lub zagospodarowanie istniejących budynków na cele kulturalne, w tym powołania do życia nowego muzeum jest przedsięwzięciem wymagającym sporych nakładów finansowych. Stworzenie wirtualnej przestrzeni wystawienniczej jest nieporównywalnie tańsze. Często realne muzeum było by niemożliwe do przygotowania, natomiast wirtualna ekspozycja jest w zasięgu budżetowym niemal każdej gminy czy instytucji. To koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych, nie kilku milionów.
 • Aktywizacja muzeów, ośrodków edukacyjnych, bibliotecznych, kulturalnych – muzea, biblioteki i inne placówki kulturalno-edukacyjne starają się poszerzać formę działalności i wychodzić poza ramy podstawowego funkcjonowania, zwiększając atrakcyjność przedstawianej oferty dla użytkownika końcowego. W czasach pandemii, gdzie muzea i inne placówki są zamknięte projekt Wirtualnego Muzeum daje możliwość twórczej pracy i interdyscyplinarnej współpracy między wieloma podmiotami.
 • Alternatywa do przeglądania zbiorów dla osób niepełnosprawnych – mogą one zapoznać się z przedstawioną tematyką na komputerze, smartfonie lub w goglach wirtualnej rzeczywistości. Dla osób z większymi niepełnosprawnościami przygotowana jest katalogowa wersja zbiorów, ze standardowymi usprawnieniami do łatwiejszego korzystania ze stron wg wytycznych WCAG 2.1.

Wirtualne Muzeum – produkcja

Do produkcji Wirtualnego Muzeum należy podejść jak do przygotowania prawdziwego muzeum. Standardowo kroki wyglądają następująco:

 • Przeprowadzenie kwerendy merytorycznej i zebranie materiałów wsadowych
 • Wstępna koncepcja ekspozycji – podziału przestrzeni i aranżacji wnętrz
 • Projekt strony internetowej Wirtualnego Muzeum
 • Przeprowadzenie opcjonalnych skanów 3d fizycznych eksponatów i przeniesienie ich do wirtualnej rzeczywistości w formie modeli trójwymiarowych
 • Przeprowadzenie opcjonalnych realizacji filmowych i nagrań audio
 • Koncepcja i produkcja aspektów interaktywnych wirtualnej wystawy
 • Docelowa produkcja wszystkich elementów aranżacji wystawy w formie wirtualnej za pomocą profesjonalnych narzędzi
 • Produkcja katalogu cyfrowego – strony www wraz z Systemem Zarządzania Treścią
 • Integracja katalogu cyfrowego z Wirtualnym Spacerem, testy, poprawki, publikacja

Wirtualne Muzeum – technologia

Projekt powstaje w oparciu o dwie wiodące technologie.

Pierwsza obejmuje wizualizacje 3d w celu stworzenia wirtualnej przestrzeni muzealnej. Ekspozycja projektowana jest jako realny do zrealizowania budynek, mający podstawy architektoniczne, podzielony na kilka – kilkanaście sal przedstawiających różną aspekty przedstawianej tematyki. Cyfrowe reprezentacje eksponatów zostają rozplanowane w wirtualnych gablotach, jako aplikacje dotykowe lub zostają zawieszone na wirtualnych ścianach. Ekspozycję możemy zwiedzać na trzy różne sposoby: wykorzystując komputer i nawigując po wirtualnym spacerze; za pomocą smartfona wykorzystując mechanizm żyroskopu, aby na zasadzie rozszerzonej rzeczywistości przeglądać panoramy 360 lub za pomocą gogli wirtualnej rzeczywistości, na które została stworzona osobna nawigacja, dostosowana do takiej formy prezentacji. Istnieje możliwość poszerzenia zbioru eksponatów o skany 3d obiektów przestrzennych i osadzenia ich w wirtualnej przestrzeni.

Drugim aspektem pracy jest stworzenie serwisu internetowego, stanowiącego katalog eksponatów cyfrowych. Zawiera on zbiór zdigitalizowanych eksponatów w podziale na kategorie. Mogą to być zdjęcia, skany lub obiekty 3d. Tworzone jest ścisłe powiązanie katalogu cyfrowego ze spacerem wirtualnym. Dzięki temu równolegle użytkownik może zapoznać się ze zbiorami nawigując w przestrzeni 3d lub za pomocą tradycyjnego katalogu. Obie formy przeglądania są dostępne z każdego miejsca w serwisie.

W ramach projektu można realizować również słuchowiska, opowieści kustosza, przewodnika audio i nagrania audiodeskrypcyjne. Można wykorzystać również istniejące realizacje filmowe.

Wirtualne Muzeum możliwe jest do edycji przez autorski System Zarządzania Treścią.

Wirtualne Muzeum – spotkania ze zwiedzającymi online

Gotowe wirtualne muzeum może służyć jako platforma do wirtualnej prezentacji zbiorów, połączonej z oprowadzaniem po salach.

Zapraszamy do obejrzenia jednej z takich prezentacji, które przeprowadziło Wirtualne Muzeum Generała Kuklińskiego:

Zobacz nasze produkcje

Zobacz nasze najnowsze Wirtualne Muzea