Project Description

KLIENT: ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH – MUZEUM W DARŁOWIE

Opracowanie kompleksowej koncepcji i scenariusza ekspozycji stałej pn. „Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego” wraz z kosztorysem szacunkowym oraz przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej pod realizację projektu.

Współpraca z Urzędem Miejskim w Darłowie oraz Zamkiem Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie rozpoczęła się od przygotowania koncepcji wstępnej ekspozycji. Obejmowała ona cztery główne strefy: ekspozycję główną w jednej z sal zamku; wykorzystanie przestrzeni dziedzińca do aranżacji plenerowej; skarbca wieży oraz pomieszczenia na jej szczycie.

W opracowaniu, w sposób skrótowy został zaprezentowany scenariusz wystawy oraz wymienione niezbędne elementy aranżacji. Został również opracowany wstępny kosztorys przedsięwzięcia. Koncepcja wstępna posłużyła jako element dokumentacji w pozyskaniu środków na sfinansowanie wystawy. Na tej podstawie udało się takie dofinansowanie zdobyć i można było przejść do II etapu współpracy, czyli opracowania dokumentacji przetargowej.

Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa obejmowała każdy aspekt wystawy, który został opisany tak, aby w sposób jasny i zrozumiały przedstawić potencjalnemu wykonawcy jakie elementy należy wykonać. Opis został podzielony na następujące aspekty:

 1. Scenariusz wystawy, który obejmował doprecyzowaną wizję pierwotnej koncepcji wstępnej
 2. Projekt aranżacji, przedstawiony na rzutach z góry oraz wytyczne dotyczące Identyfikacji wizualnej
 3. Wstępne projekty instalacji elektrycznej i oświetleniowej
 4. Specyfikacja zamówienia – szczegółowe rysunki i opisy elementów zamówienia
 5. Wizualizacje

Aby powstała zarówno koncepcja wstępna, jak i doprecyzowany opis przetargowy, zostało zorganizowanych kilka spotkań na miejscu z pracownikami Muzeum, którzy przekazali niezbędne informacje merytoryczne. Na tej podstawie byliśmy w stanie rozdzielić poszczególne elementy na strefy i zbudować spójny scenariusz, opowiadający o postaci Eryka Pomorskiego, urodzonego na darłowskim zamku, a późniejszego króla Norwegii, Danii i Szwecji.

Jego barwna osobowość pozwoliła na stworzenie niezwykle ciekawej wystawy, łączącej eksponaty tradycyjne, wysokiej klasy repliki (m.in. zbroi i insygniów królewskich), elementów stylizowanych na średniowieczne, tworzonych na zamówienie, a także makiet i multimediów. Aranżacja obejmowała również powstanie ścianek ekspozycyjnych i dedykowanych obudów.

Elementy specyfikacji zamówienia:

Specyfikację zamówienia podzieliliśmy na symbole, aby łatwiej było odnaleźć się w gąszczu opisów i rysunków potencjalnemu wykonawcy. Nasza skrupulatna praca, doprowadziła do tego, że samo postępowanie odbyło się przy minimalnej ilości zapytań doprecyzowujących przedstawione elementy, zadanych przez podmioty biorące udział w przetargu.

A, jak aplikacje – scenariusz wystawy obejmował 10 stanowisk multimedialnych, które zostały zebrane w osobnym opracowaniu. Przygotowaliśmy opisy funkcjonalne wraz z rysunkami m.in. do interaktywnego drzewa genealogicznego, osi czasu powiązanej z mapą, gry pirackiej sterowanej prawdziwym kołem sterowniczym oraz aplikację nakładającą nakrycia głowy przechodzącym zwiedzającym. Na szczególną uwagę zasługuje stworzenie pomysłu hologramu więźnia, umieszczonego w celi, który rozpoczynał grę zamkową, mającą angażować zwiedzających do grywalizacji. Należy mieć na uwadze, że wszystkie aplikacje miały silny związek z wkładem merytorycznym i uczyły przez zabawę.

E, jak ekspozytory – pod tym pojęciem w dokumentacji zostały opisane wszystkie konstrukcje / meble, które miały dostęp do instalacji elektrycznej. Obejmowały dedykowane obudowy do kiosków multimedialnych (w różnych formach), ale również gabloty z instalacjami świetlnymi. Każdy z opisanych elementów posiadał osobny rysunek koncepcyjny, który wskazywał niezbędne parametry jakościowe, materiałowe i wymiary ekspozytora. Szczegóły wykonania ekspozytora zostały pozostawione w gestii wykonawcy.

K, jak konstrukcje – ta część dokumentacji obejmowała głównie zabudowę umieszczoną na dziedzińcu zamku, na którą składały się m.in.: scena, przygotowana do organizacji przedstawień tematycznych; kramy rzemieślnicze, gdzie mają odbywać się warsztaty; pomieszczenia gospodarczego w stylu szachulcowym czy budki z przeźroczami. Każda z konstrukcji została opatrzona rysunkiem technicznym, podobnie jak w przypadku ekspozytorów.

M, jak makiety – osobno w projekcie zostały ujęte makiety, które wymagały poszerzonego opisu. Obejmowały one model statku, jaki wtedy królował wśród floty handlowej, makietę zamku za czasów przebudowy przez Eryka Pomorskiego, przestrzenne mapy Europy, drzewo genealogiczne oraz skarby i monety opisane w dokumentacji historycznej, które posiadał król.

SR i WP – stroje i wyposażenie – szczególnym wyzwaniem było przygotowanie dokumentacji dla replik strojów oraz wyposażenia stylizowanego na średniowieczne, w tym wysokiej jakości replik. Dokumentacja obejmowała uszycie kilkudziesięciu strojów, wraz z akcesoriami, dlatego opisy musiały być precyzyjne i zgodne z przekazami historycznymi. Osobno przedstawione zostały elementy zbroi rycerskiej, która miała powstać jako wierna historyczna replika. Z kolei elementy wyposażenia średniowiecznego wymagały nawiązania współpracy z firmą specjalizującą się w tego typu produkcji i to właśnie ona pomogła nam w przygotowaniu niezbędnych opisów.

W, jak wydruki – projekt aranżacji obejmował również kilkanaście rodzajów wydruków, na które składały się m.in.: fototapety wielkoformatowe, wydruki na pcv, nadruki na flagach czy tabliczki informacyjne.

Wszystkie powyższe elementy zostały przez nas wycenione szacunkowo, aby Inwestor mógł określić ramowy budżet przedsięwzięcia, co wymagało wymagało skierowania zapytań do szeregu firm, specjalizujących się w określonych dziedzinach, które był w stanie przygotować szacunkowe wyliczenia. Na podstawie naszej koncepcji wystawa w Darłowie została zrealizowana pod koniec 2018 roku przez wybranego Wykonawcę.

Zakres działań:

 • zwymiarowanie pomieszczeń przeznaczonego na ekspozycję, stworzenie modeli 3d pomieszczeń
 • zapoznanie się z wiedzą merytoryczną i stałe konsultacje z pracownikami muzeum
 • wykonanie projektu aranżacji przestrzeni
 • przygotowanie scenariusza wystawy
 • wykonanie projektu oświetlenia i elektryki
 • przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej z opisami i rysunkami do wszystkich elementów wystawy
 • szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia

Chcesz zrealizować podobny projekt? Skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy nasze pomysły na spotkaniu.

GALERIA – WIZUALIZACJE

GALERIA – REALIZACJA