Project Description

KLIENT: MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW W GORLICACH

Przygotowanie dwóch aplikacji multimedialnych w ramach nowej wystawy stałej „Sens renesansu” w odziale „Kasztel w Szymbarku”.

W ramach projektu  „Sens renesansu” w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym „Kasztel w Szymbarku”, oddziale Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”, powstała nowa stała ekspozycja.

Dofinansowana środkami programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystawa skupia się na epoce odrodzenia w jej trzech aspektach: człowiek, wiedza i świat. Przedstawia renesans zarówno w ujęciu globalnym, jak i politycznym, a także prezentuje ówczesną szeroko pojętą kulturę i sztukę.

Naszym zadaniem w ramach przedsięwzięcia było stworzenie, w ścisłej współpracy z muzealnikami, dwóch aplikacji multimedialnych przeznaczonych na ekrany dotykowe.

 

Aplikacja „Świat w dobie renesansu”

 

Pierwsza z aplikacji – „Świat w dobie renesansu” – jest jedną z najbardziej rozbudowanych, jakie dotychczas mieliśmy okazję tworzyć. Zawiera w sobie katalog aż około 900 eksponatów cyfrowych, zebranych przez pracowników Muzeum.

Największym wyzwaniem było dla nas stworzenie intuicyjnej nawigacji dla tej ogromnej ilości treści. Prace rozpoczęły się od usystematyzowania materiałów. Zostały one podzielone na dziesięć tematów związanych m.in. z: sytuacją geopolityczną, sztuką, teatrem, muzyką oraz życiem codziennym renesansowego świata.

Aby uatrakcyjnić zwiedzającym korzystanie z prezentacji, oparliśmy ją na interaktywnej mapie oraz dynamicznej osi z listą tematów. Użytkownik może wyświetlać dodatkowe informacje za pomocą umieszczonych na mapie punktów aktywnych,może także przełączyć się na drugą funkcjonalność – rozbudowany katalog.

W katalogu do tekstów jako ilustracje wpletliśmy cyfrowe eksponaty, dzięki czemu treści stały się przystępne w odbiorze. A ścisłe powiązanie katalogu z interaktywną mapą sprawia, że użytkownik może z łatwością powiązać miejsca z wydarzeniami i postaciami tamtego okresu.

Aplikacja – Kunstkamera

 

Druga z przygotowanych przez nas aplikacji jest powiązana z Kunstkamerą, czyli charakterystyczną dla okresu renesansu ideą gabinetu osobliwości. Muzeum zdecydowało się zrealizować niezwykły projekt i w jednym z pomieszczeń odtworzyć taki gabinet z nietypowymi eksponatami.

Naszym zdaniem było stworzenie interaktywnej aplikacji, która:

  • zaprezentuje szerzej ideę Kunstkamery
  • opisze zgromadzone przez muzeum eksponaty (dzięki czemu możliwe stało się zrezygnowanie z tradycyjnych tabliczek informacyjnych).
  • przedstawi najdziwniejsze obiekty, jakie były kolekcjonowane w okresie renesansu.

 

Prezentacja

Nasz zespół miał zaszczyt zaprezentować funkcjonalność aplikacji oraz kulisy jej powstawania na uroczystym wernisażu otwierającym wystawę.

 

Zakres działań:

  • Projekt graficzny i funkcjonalny aplikacji na ekrany dotykowe
  • Obróbka dostarczonych materiałów
  • Przygotowanie kart tekstowych z ilustracjami
  • Konfiguracja aplikacji
  • Oprogramowanie i instalacja aplikacji na urządzeniu

Chcesz zrealizować podobny projekt? Skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy nasze pomysły na spotkaniu.